Dagens miljøseier: Tredobbelt skogvern

Kystregnskog norge 2.jpg (articledisplay)

Et sted i verden møter taigaen Atlanterhavet, og der finnes det en spennende regnskog. Foto: Naturvernforbundet

De fleste truede plante og dyreartene bor i skogen. Derfor skal vi neste år bruke 3 ganger så mye penger på skogvern som i 2005.

Visste du at ei vanlig norsk gran kan bli opp til 500 år og at furu kan bli 6-700 år gamle? Det er ikke så ofte å se slike eksemplarer av arten. Bartrær blir som regel hogget når de er 80 år gamle ungdommer.

Nesten halvparten av Norges trua arter finnes i skogen. Blant disse finnes orkideen, rød skogfrue, lavarten huldrestry, men også bjørn, ulv og flaggermus, en rekke arter av sopp og mose, samt en rekke insektarter. Der hubroen finnes i innlandet, hekker den som oftest i skogsterreng. De aller fleste av de truede artene er avhengig av gammel skog, det vil si skog som er eldre enn 160 år – ofte langt eldre. Slik skog er det lite igjen av.

I Norge har vi vernet ca 2,7 prosent av skogen. Det tilsvarende tallet for 2005 var 1,6 prosent. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell vil at 10 prosent av skogen skal gis vern for å sikre det rike naturmangfoldet som finnes i skogen.

Noe av skogen vår har vi et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på fordi den knapt finnes andre steder. Et sted i verden møter taigaen, det store eurasiske skogbeltet som strekker seg gjennom hele Sibir til Atlanterhavet. Det skjer på kysten av Nord-Trøndelag og Nordland. Grunnet de spesielle forholdene er at det her er den boreale regnskogen finnes, eller kystgranskogen som vi kaller den. Den kjennetegnes ved et stort antall lavarter. Kystgranskogen er en truet naturtype fordi det er lite igjen av den. Heldigvis er betydelig deler vernet.

Her er jeg i Junkerdalen i Nordland.

Jeg leter etter Marisko i Junkerdalen i Nordland.

I Hordaland og Rogaland har de enda igjen en del av den sterkt truede og spesielle kystfuruskogen, hvor det vokser purpurlyng under furutrærne. Bømlo har den største gjenværende forekomsten av kystfuruskog. Bekkekløftene er en annen nær truet naturtype i skog som er svært artsrik. En skogsbekkekløft er en bratt V-dal eller et gjel med bekk eller elv i bunnen og skogsmark langs kantene. De fleste ble gravd ut ved slutten av istiden da de fleste bekker og elver hadde betydelig mer vann.

Skogvern har vært et konfliktfylt område i Norge. Mange grunneiere har vært motstandere av områdevern, og de gamle erstatningsreglene ved vern førte ofte til lange runder i retten om hva erstatningens størrelse skulle være. Erstatningsreglene ble endret med naturmangfoldloven og all skog ble ansett som igangværende bruk, noe som forenklet systemet betraktelig.

I dag skjer det meste av skogvernet gjennom såkalte frivillig-vern-prosesser hvor skogeiere tilbyr skog for vern mot erstatning. I de senere årene har områdevern blitt populært og skogeiere har tilbudt mer skogvern for erstatning, enn hva staten har satt av midler til. Løftet i bevilgninger til skogvern er derfor svært kjærkomment, og ikke ei kroner blir stående ubrukt.

Jeg er stolt og glad for de nye erstatningsreglene i naturmangfoldloven, og for at vi har tredoblet bevilgningene til skogvernet i Norge.

Høyre og Fremskrittspartiet vil kutte i miljøbudsjettene. Vi de prioritere midler til skogvern hvis de kommer til makta?

Bard-Vegar-Solhjell-pa-SVs-Landsmote-2011_billboard

Bård Vegard Solhjell vil verne 10 prosent av skogen.

Aftenposten med Bård Vegard Solhjell om skogvern: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/100-millioner-mer-til-skogvern-7295646.html#.Uigz0BZKORs

Sabima: http://www.sabima.no/1020/skogvern

Les mer om rød skogfrue: https://heidisorensensblogg.wordpress.com/2013/08/28/dagens-miljoseier-rod-skogfrue-ma-reddes/

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s