Dagens miljøseier: Utvalgt slåttemark!

slåttemark1

Slåttemark er som barndommens blomsterenger.

Det yrer av liv, og kryr av plante- og dyrearter i ei slåttemark, men slåttemark er en truet naturtype. Heldigvis er den utvalgt og har fått evig bruk.

Jeg er 43 år og husker barndommens blomsterenger hvor vi plukket de største og vakreste blomsterbukettene før enga ble slått, og hesja satt opp. Allerede i min barndom på 70-tallet var slåttemarkene i ferd med å bli sjeldne. Nå er det bare en prosent igjen av det vi engang hadde av slåttemark i Europa for hundre år siden.

I ei slåttemark kan du finne 50 arter på en kvadratmeter, og er blant våre mest artsrike naturtyper. Slåttemark er en naturtype som er avhengig av menneskers bruk. Det er en botanisk og zoologisk skattkiste vi har brukt hundrevis av år på å fylle opp. Nå er den er imidlertid i ferd med å tømmes.

Slåttemark kjennetegnes ved at de blir regelmessig slått, men ikke oppdyrket, sådd eller gjødslet på moderne vis. De ble høstet for å skaffe fôr til dyra på gården, og med dyra fikk man gjødsel til åkrene. Denne naturtypen inneholder ofte arter som ikke finnes andre steder.

Slåttemark er blant våre gamle kulturlandskap. Naturtypen tok form da vi startet med slått den gang bronsealder ble til jernalder, for om lag 2500 år siden.

Det var i mai 2011 at de fem første naturtypene ble utvalgt i Norge. De første utvalgte naturtypene er slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, kalklindeskog og hule eiker, med unntak for hule eiker i produktiv skog.

–       Dagens vedtak innleder en ny epoke i norsk naturforvaltning. For første gang har vi nå felles regler for forvaltning av viktige naturtyper utenfor verneområdene. De utvalgte naturtypene som i dag blir vedtatt inneholder et stort mangfold av plante- og dyrearter, og vil ha stor betydning for å sikre naturmangfoldet gjennom bærekraftig bruk, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Her kan du lese mer om de første utvalgte naturtypene:

Utvalgte naturtyper er et nytt virkemiddel som følger av naturmangfoldloven som ble vedtatt og trådte i kraft i 2009. Virkemidlet er etablert for å synliggjøre at noe natur er viktigere enn annen natur utenfor verneområdene. Når en naturtype er utvalgt betyr det at alle sektorer skal ta spesielt hensyn til den, og krever den skjøtsel skal det lages en handlingsplan. Det er også opprettet en tilskuddsordning for å bidra til å finansiere skjøtselen.

Slåttemark krever skjøtsel, og derfor betyr utvelgelsen av slåttemark at den skal tas vare på gjennom varig bruk.

Det er krevende arbeid å opprette noe helt nytt, og særlig er arbeid som gjør at flere sektorer og departementer må samarbeide utfordrende. Utvalgte naturtyper krever alt dette. Derfor er jeg stolt og glad over å ha vært med på å utvikle virkemidlet utvalgte naturtyper og opprette de fem første naturtypene. Skal vi stanse tapet av naturmangfold i Norge trenger vi flere utvalgte naturtyper.

Utvalgte naturtyper er et eksempel på en nasjonal hensynsregel som kommuner og fylkeskommuner må ta hensyn til i sin planlegging. Hvis kommunene ikke gjør det vil Fylkesmannen fremme innsigelse til planen.

Høyre og FrP vil frata Fylkesmannen innsigelsesinstituttet. Gjør de det ødelegger de blant annet ordningen med utvalgte naturtyper som en nasjonal regel for å ta vare på naturmangfoldet. Vil vi miste de siste slåttemarkene hvis H og FrP kommer til makten?

Miljøverndepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2011/de-forste-utvalgte-naturtypene-er-klare.html?id=643019

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s