Posted in september 2013

Dagens miljøseier: Elbil-landet

I løpet av de siste 6 årene har Norge blitt det ledende elbillandet i verden, og klimautslippene fra bilparken er redusert med 30 prosent. Det er jeg stolt av. I klimaforliket fra 2008 ble det satt modige klimamål for bilparken. I forliket heter det: ”Flertallet er enig om at det skal være et mål at … Les videre

Dagens miljøseier: Villrein i særklasse

I Sør-Norge forvalter vi siste rest av den europeiske villreinbestanden. Det er et stykke natur- og kulturhistorie vi har plikt til å verne om og bringe videre til våre etterkommere. Heldigvis har vi opprettet to villreinsentre i verdensklasse. Er du så heldig å oppleve en stor flokk villrein på Hardangervidda bevege seg fra vinterbeite til … Les videre

Dagens miljøseier: Vefsna vernet og gyrobehandlet

Vefsna skal få renne fri og frisk bestandig. Stortinget har gitt henne varig vern, og mange, mange millioner kroner er brukt på å gjøre vassdraget og laksen sykdomsfri.  Vefsna kilder finnes i Børgefjell nasjonalpark og fra Unkervatnet som har sitt hovedtilløp fra Sverige. Dermed renner Vefsnavassdraget Norge på tvers, fra svenskegrensa til Mosjøen der vassdraget … Les videre

Dagens miljøseier: Utvalgt slåttemark!

Det yrer av liv, og kryr av plante- og dyrearter i ei slåttemark, men slåttemark er en truet naturtype. Heldigvis er den utvalgt og har fått evig bruk. Jeg er 43 år og husker barndommens blomsterenger hvor vi plukket de største og vakreste blomsterbukettene før enga ble slått, og hesja satt opp. Allerede i min … Les videre