Dagens miljøseier: Nasjonalparkkommune og stolt av det!

npk1

Her er jeg sammen med fire stolte ordførere i hver sin nasjonalparklandsby. Bildet er tatt i Lom, hvor tidligere ordfører Simen Bjørgen var primus motor for nasjonalparklandsbyen.

33 kommuner har noe helt spesielt til felles. De er nasjonalparkkommuner og har tatt et spesielt ansvar for å utvikle og markedsføre nasjonalparken de er vertskommune for.

Vinteren 2008 lanserte vi ordningen med nasjonalparkkommuner. Vi inviterte alle kommunene som har mer enn 30 prosent av sitt areal innenfor en nasjonalpark, eller er vertskommune for en hel nasjonalpark, til å bli nasjonalparkkommuner. 33 kommuner har takket ja og jobber nå i et nettverk for å fortelle omverdenen om nasjonalparken sin.

Når en nasjonalpark er opprettet skal naturen tas vare på for våre etterkommere. Skal verneverdiene bevares i våre nasjonalparker og verneområder trengs det en god forvaltning. Riksrevisjonen la i 2006 fram en undersøkelse av forvaltningen av verneområdene. Den viste at forvaltningen var så dårlig at verneverdiene var truet i over 30 prosent av verneområdene.

Det var behov for et stort løft, og i budsjettet for 2010 alene økte bevilgningene til forvaltning av verneområder med over 50 millioner kroner. Samtidig innførte vi en helt ny modell for forvaltning av verneområder i Norge. Nasjonalparker og andre store verneområder fikk sitt eget styre, og det ble ansatt nasjonalparkforvaltere. Styret består av representanter fra kommune, fylkesting og representanter for Sametinget der det er aktuelt. Nasjonalparkstyrene har overtatt den myndigheten fylkesmannens miljøverndeling hadde tidligere.

– Lokaldemokratiet skal styrkes i forvaltningen av verneområdene. Samtidig må kunnskap ligge til grunn for forvaltning og skjøtsel av denne mest verdifulle og sårbare delen av norsk natur. Derfor etablerer vi en ny forvaltningsordning for verneområdene, sa daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da ordningen ble lansert høsten 2009.

Nasjonalparkstyret har også ansvaret for å prioritere skjøtselsoppgaver, tilrettelegging og markedsføring av verneområdet. Nasjonalparker er attraktive reisemål og det generer mye god lokal verdiskapning for vertskommunene å ha en nasjonalpark å skryte av.

npk2

Per i dag er det opprettet 42 nasjonalpark/verneområdestyrer, som til sammen har forvaltningsansvaret for 50 nasjonalparker og andre store verneområder. Her utveksler styrene for Trollheimen landsskapsvernområde, Pasvik nasjonalpark, Oksøy Ryvingen landsskapsvernområde og Jotunheimen nasjonalpark erfaringer under nasjonalparkkonferansen i 2012.

Nå er det opprettet over 40 nasjonalparkstyrer som forvalter de aller fleste nasjonalparkene og andre store verneområder i Norge. Før vi la om nasjonalparkforvaltningen hadde vi ingen nasjonalparkforvaltere, i dag jobber 37 stykker rundt om i landet, og 8 nye er under ansettelse.

I 2009 startet vi også opp prosjektet ”Naturarven som verdiskaper.” 15 prosjekter har i fem år arbeidet på forskjellige måter for å skape bred verdiskapning med utgangspunkt i naturarven. Fugleturisme i Finnmark, villreinen som verdiskaper, rovdyr i Nord-Trøndelag og sykkelturisme i Saltdal er blant naturarvprosjektene.

Fem kommuner har tatt på seg et særskilt ansvar som vertskapskommuner for våre nasjonalparker. De fem nasjonalparklandsbyene Lom, Vingelen, Storslett, Jondal og Geilo er inngangsporter til nasjonalparkene sine, og har tilbud til alle som vil oppleve nasjonalpark-Norge.

nkp3

Nasjonalparker er blitt populært. Stadig flere steder ser vi verdiskapning basert på natur- og kulturarven. Her er jeg før en tur over Besseggen i Jotunheimen nasjonalpark.

Nasjonalparker har blitt populært. Førstkommende lørdag åpnes Fædrer nasjonalpark i Vestfold. I Aftenposten i desember 2012 er både ordfører Roar Jonstang (H) i Nøtterøy og Tjøme-ordfører John Marthiniussen (H) begge svært glade for at planene om en nasjonalpark nå blir realisert. Jonstang mener det er på tide at også kysten får sine nasjonalparker.

- Hittil har det stort sett vært innlandet som er blitt begunstiget med nasjonalparker. Men kombinasjonen stor befolkningstetthet og godt klima gjør dette området interessant. Og det betyr også at vi må passe på å ta godt vare på denne skjærgården, sier Jonstang til Aftenposten.

Jeg er stolt av å ha vært med på å styrke forvaltningen av våre nasjonalparker og opprette nasjonalparkkommuner og landsbyer. Fremskrittspartiet har programfestet at de vil avverne nasjonalparker. Hvordan vil våre mest verdifulle naturområder bli beskyttes hvis FrP kommer til makta?

Pressemeldingen fra 2008 om opprettelsen av nasjonalparkkommunene: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2008/nasjonalparklandsbyer-og-nasjonalparkkom.html?id=502039

Pressemeldingen fra opprettelsen av ny forvaltningsmodell for verneområdene: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2009/forvaltning-av-verneomradene.html?id=581291

Prosjektene i ”Naturarven som verdiskaper”: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Naturarven-som-verdiskaper/Prosjektene-i-naturarven-som-verdiskaper/

Nasjonalparkkommunene: http://nasjonalparkkommuner.no

Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Haper-nasjonalpark-vil-gi-kysten-vern-mot-skipsulykker-7076939.html#.Uh3UxBZKORs

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s