Dagens miljøseier: Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven ga naturen i Norge rettssikkerhet, og er en av verdens beste lover for bærekraftig bruk og vern av natur.

NML1

Naturmangfoldloven vakte interesse i utlandet. Her er jeg i Shanghai for å holde foredrag for kinesiske myndighter om loven.

Trenger naturen rettsikkerhet? Ja. Det står alltid en interesse bak nedbygging av natur, naturen har ingen egen stemme. Derfor må lovverket sikre at noen snakker på vegne av naturen. Det gjør naturmangfoldloven.

Nedbygging av natur går i et rasende tempo. Jordkloden har ikke opplevd et større tap av plante- og dyrearter siden dinosaurene forsvant for 65 millioner år siden. Vi står midt inne i en masseutryddelsesperiode.

Natur ødelegges ikke at ett stort inngrep. Natur ødelegges av hundretusenvis av små og større inngrep, som vær for seg ofte kan se uskyldige ut, men som over tid bidrar til et tap i naturmangfold som dramatisk svekker vårt livsgrunnlag.

I den første Soria Moria-erklæringen skrev vi at ”Vi skal ta vare på naturen fordi vi som mennesker er avhengige av den, men også fordi den har verdi i seg selv.” Dette var første gang at det sto i en norsk regjeringserklæring at naturen hadde egenverdi, og det samme står selvsagt i Soria Moria II.

nml4

Naturmangfoldloven gir rettsikkerhet til all natur, også til hestehov.

Økosystemene produserer tjenester vi som mennesker er helt avhengige av. Det finnes ingen annen ressurs vi er mer avhengig av enn naturmangfoldet vårt. Albert Einstein illustrerte det ved å påpeke at forsvinner biene fra jordas overflate, vil det ta mindre enn 4 år til vi mennesker gjør det samme.

Da vi lagde naturmangfoldloven var det avgjørende at den skulle gjelde for all natur, og at all natur skulle få grunnleggende rettssikkerhet. Måten naturen får rettsikkerhet på er at hver eneste gang det skal fattes et vedtak, som på en eller annen måte berører natur, skal det framgå av vedtaket hvordan de sentrale miljøprinsippene er vurdert og vektet. Hver gang skal det for eksempel skal bygges en vei gjennom et skogsområde skal det framgå hvordan myndighetene har vurdert og vektet føre-var-prinsippet og prinsippet om samlet belastning på økosystemene.

NML2

Naturmangfoldloven er nominert til til verdens beste lovverk for natur og vi er i Nagoya i Japan i 2010 for å holde foredrag. Tidligere det året var vi også i Shanghai i Kina og i Brussel.

Naturmangfoldloven innebærer ikke at det blir umulig å fatte negative beslutninger for miljø, men ikke uten at det best tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget og miljøprinsippene er vurdert og vektet.

Naturmangfoldloven opprettet også en rekke nye måter vi kan ivareta natur på. Gjennom ”utvalgte naturtyper” får særlig viktig natur en bedre beskyttelse og gjennom ”prioriterte arter” har vi et juridisk virkemiddel for å gjennomføre redningsaksjoner for våre mest truede plante- og dyrearter. Naturmangfoldloven innførte også et heldekkende regelverk for innførsel, utsetting og bekjempelse av fremmede skadelige organismer, og verdens første helhetlige regelverk for tilgang til og fordeling av verdiene fra genetisk materiale.

Naturmangfoldloven ble vedtatt av Stortinget våren 2009 og trådte  i kraft 1. juli samme år. I 2010 ble naturmangfoldloven nominert av World Future Council til pris for beste lov på naturområdet i verden, og var blant finalistene da prisen ble delt ut under toppmøte for Biodiversitetskonvensjonen i Nagoya i 2010.

Arbeidet med naturmangfoldloven var et maratonløp på mange måter. Fra daværende miljøvernminister Siri Bjerke satte ned det offentlige utvalget som la fram forslag om naturmangfoldloven til Stortinget vedtok loven tok det 8 år. Jeg fikk være med å jobbe med naturmangfoldloven som statssekretær i Miljøverndepartementet i 2 år. Jeg er utrolig stolt og takknemlig for å ha fått være med på arbeidet, som uten tvil er det mest spennende jeg har fått oppleve av politisk arbeid.

Fremskrittspartiet og Høyre stemte mot noen deler av loven, og har programfestet at de vil endre og evaluere loven. Vil naturen fremdeles ha rettssikkerhet hvis Høyre og Fremskrittspartiet kommer til makta?

Miljøverndepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2010/Naturmangfoldloven-nominert-til-internasjonal-pris.html?id=598674

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s