Dagens miljøseier: Mørebankene

Alle vet at oljeselskapene ikke får bore etter olje der Lofottorsken gyter, men visste du at silda utenfor Mørekysten er like heldig?

sild

Silda er den viktigste arten i Norskehavet, både av økologiske og økonomiske grunner.

Norsk vårgytende sild er verdens største sildebestand. Det er denne bestanden som gjennom historien har berget nordmenn fra sult, og som på 60-tallet var nær ved å kollapse av overfiske. En forsiktig og bærekraftig forvaltning har brakt den norske vårgytende silda tilbake til gamle høyder.

Silda er en vandrende bestand og befinner seg periodevis over hele Norskehavet, men i januar/februar ankommer den gytefeltene. Silda gyter på kystbanker fra Egersund til Vesterålen, men hovedområdene befinner seg utenfor Møre og Romsdal og Nordland. Vi som husker værvarslet for fiske som NRK sendte i gamle dager kjenner igjen navnene Mørebanken, Haltenbanken og Sklinnabanken. Dette er fødestuene til norsk vårgytende sild.

norskehavet

Kilde: Miljøverndepartementet/Direktoratet for naturforvaltning

Silda er nemlig avhengig av helt spesielle bunnforhold for å gyte. De befruktede eggene fester seg til bunnen og etter om lag tre uker klekkes de og sildelarvene stiger opp mot de øvre vannlag og transporteres med strømmen nordover til hovedoppvekstområdet i Barentshavet.

Silda er en nøkkelart i økosystemet i Norskehavet, den er mat for andre arter på alle nivåer i næringskjeden. I tillegg er den også god og viktig mat for oss mennesker.

Sildegytefeltene på Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnabanken er sårbare for fysisk påvirkning, særlig fordi silda krever helt spesielle bunnforhold for å gyte. Om våren er store mengder fiskeegg og –larver samlet på bankene, og disse er sårbare for oljeforurensning i vannsøylen.

Våren 2009 la regjeringen fram ”Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)”. Her slo vi fast at det ikke skal bores etter olje på Mørebankene, at det ikke skulle åpnes nye områder på Haltenbanken og Sklinnabanken, og at det ikke skulle bores etter olje på det som heter Iverryggen og Sularevet. Dette var svært gode nyheter for norsk vårgytende sild.

Flere andre arter kunne glede seg over beslutningen. Områdene utenfor Møre og Romsdal har også store bestander av sjøfugl. Sjøfugl har vært i tilbakegang de siste 30 årene, og fuglefjell som Runde med nærhet til de store sildebankene er svært verdifulle. Dette er også områder med store korallrev. Enda vet vi lite om korallrevenes betydning for økosystemene i havet, men vi vet at de er leve- og oppvekstområder for en hel rekke arter.

Arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet var hardt arbeid, men jeg er stolt og glad over å ha vært en del av et arbeid som satte de fornybare ressursene og naturverdiene i havet foran økt oljeutvinning. Fremskrittspartiet og Høyre vil bore over alt. Hvordan vil de gå med silda, sjøfuglene og korallrevene om de kommer til makta?

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan): http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-37-2008-2009-.html?id=560159

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s