Dagens miljøseier: Trillemarka

erik i trillemarka

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpner Trillemarka naturreservat høsten 2009. Det var en gledens dag. Foto: Naturvernforbundet

Norges største skogreservat heter Trillemarka og ligger i Buskerud. Da regjeringen bestemte at område skulle vernes i januar 2008 var det en seier for naturen, og ikke minst de 129 artene som lever der og er truet av utryddelse.

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er 146 km2 stort og ligger midt i Buskerud på grensen mellom Sigdal og Numedal. Her kan du finne ett av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. Ikke mindre enn 129 arter som er truet av utryddelse lever i naturreservatet. Det store arealet med verneverdig skog i området gjør at de mange truede artene og deres leveområder kan sikres mot inngrep på lang sikt.

En av de 129 truede artene er huldrestry som er en slags lav som lager skjegg på grantrær, men den vokser bare i visse typer granskog. Huldrestry har vært i tilbakegang og er sterkt truet. I Trillemarka finnes det også bekkekløfter som er blant våre mest artsrike naturtyper. I tillegg til kongeørn finnes også den truede orkideen brudespore i Trillemarka.

Noen mener også at Norges eldste levende gran befinner seg i Trillemarka. Like ved Minneskleivsetra finner du ei gran som er 484 år gammel. Noen bedre?

Da vernet var besluttet uttalte daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Aftenposten:

– Det er helt unikt at vi kan trygge leveområdet for så mange truede og sårbare arter med ett vernevedtak.”

Det lå mye arbeid og tunge tak bak vernet av Trillemarka. Skogvern er ikke like populært overalt, og skepsisen og motstanden mot vernet var stor. Da naturreservatet ble offisielt åpnet i 2009 var det likevel en gledens dag.

Vinter i trillemarka

Vinter i Trillemarka. Foto: Naturvernforbundet

Jeg er stolt og glad over å ha vært med å sikre eventyrskogen i Trillemarka og leveområdene til de truede plante- og dyreartene for framtida. Fremskrittspartiet og Høyre ville ikke verne et stort sammenhengende område i Trillemarka. Hva vil skje med Trillemarka hvis de kommer til makta?

Se Erik Solheim åpne Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i 2009: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/lyd_bilde/video1/apning-av-trillemarka.html?id=610598

Naturvernforbundet: http://www.trillemarka.no http://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/import/trillemarka-vernet-article9628-1009.html

Høyre: http://www.hoyre.no/www/hoyre_der_du_bor/buskerud/arkivartikler/pressemelding/2007/Full+Høyrestøtte+til+Trillemarka.d25-S2ljW0C.ips

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s