Posted in oktober 2012

Bygg FornebuBYEN

Bygg FornebuBYEN

Michael Tetzzschner skriver i Dagsavisen at han mener Bærum kommune bygger tett på FornebuLANDET. Jeg er uenig. Siden flyplassen på Fornebu ble lagt ned er det bygd 5500 nye boliger på Grünerløkka. Det er like mange som Bærum vil bygge på Fornebu. Planene sier at det skal bygges 5-6000 nye boliger de neste 15 årene … Les videre

Dømmekraft eller autopilot?

Dømmekraft eller autopilot?

Gjør matteundervisningen at flinke elever går i koma, mens svake elever aldri lærer seg gangetabellen? Helt siden jeg valgte bort naturfaglinja på Levanger videregående skole i forrige århundre har jeg hatt en reservert holdning til mattefaget. Matte skiller klinten fra hveten, og har to streker under svaret. Jeg likte ingen av delene. I 1987 var … Les videre