Hubro og Høyre på FornebuLANDET

Siden flyplassen på Fornebu ble lagt ned er det bygd 5500 nye boliger på Grünerløkka. Etter 14 år bor det nesten ingen på Fornebu.

Siden Fornebu ble lagt ned er det bygd ca 5500 bolig på Grünerløkka. Så fint kan man bo i en sjokoladefabrikk.

Erna Solberg mener vi må utrydde huboren for å bygge boliger, mens i Høyrestyrte Bærum er ”bevaring av kommunens egenart” viktigere enn å bygge hus for vanlige folk.

8. oktober 1998 ble flyplassen på Fornebu lagt ned, og Gardermoen åpnet. Store arealer ble frigjort til boligbygging. Hva har skjedd på 14 år? Mye, men lite boligbygging. Faktum er at det knapt bor folk på Fornebu, og Bærum kommune har ikke tenkt at det skal bli så veldig mange ”fornebuere” heller.

Planene sier at det skal bygges 5-6000 nye boliger de neste 15 årene på Fornebu. Noen vil mene at det er mye. Jeg mener det er lite. Normalt kunne et slikt industrielt omformingsområde bidra til mer enn 10 – 20 000 boliger i en bymessig struktur med kvalitet.

Siden Fornebu ble lagt ned er det bygd 5500 boliger på Grünerløkka og 4200 boliger på Sagene. Både på Sagene og på Grünerløkka bodde det noen fra før! Siden 2004 har Grünerløkka fått 12 500 nye innbyggere og Sagene har fått 7100 nye innbyggere. I dag er vi snart 50 000 mennesker som bor på Grünerløkka, og vi føler på ingen måte at vi er overbefolket.

Fornebu ligger 8 km fra Oslo sentrum, eller 10 min med effektiv kollektivtransport. Arealet tilgjengelig etter flyplassnedleggelsen var stort. I kommunedelplanen fra 1999 la Bærum kommune planer for 3,4 km2. Dette er et område større enn Sagene bydel i Oslo som er på 3,1 km2, og litt mindre enn bydel Grünerløkka som er på 4,2 km2. Bærum kommune bestemte i 1999 at 2,1 km2 skulle bebygges, 0,7 km2 skulle være grøntområder og i underkant av 0,5 var vernet som naturreservater.

Kommunedelplanen legger vekt på at Fornebu skal utvikles i tråd med Bærums egenart, noe som innebærer at det bare skal bygges ca 6000 boliger. I stedet for å bygge en attraktiv by på Fornebu har Bærum byangst. Utviklingsselskapet som skal bygge boligene på Fornebu heter FornebuLANDET, og i annonsene snakkes det panegyrisk om småhusidyll og landlige omgivelser. Ordet ”by” dukker kun opp i forbindelsen med ”hagebyen” hvor du kan realisere drømmen. Alt dette er i tråd med føringene fra Bærum kommune som skriver om utviklingen av ”grendeområder” og ”boligtun” i sin plan. By skal de iallfall ikke ha.

Bare på et punkt ønsker Bærum seg bykvalitet. Menneskene som skal bo i ”boligtun” i ”grendeområder” på FornebuLANDET skal også ha T-bane. Selvsagt er et godt kollektivtilbud viktig, men landlig småhusbebyggelse gir dårlig økonomi for T-banen. FornebuBYEN vil derimot uten problemer forsvare en effektiv T-baneforbindelse til Oslo.

Høyre beskylder hubroen for å stå i veien for boligbyggingen. Utrydder vi verdens største ugle fra norsk natur vil det ikke føre til bygging av en eneste ny bolig. Foto:Wikipedia Commons

Skal vi utrydde hubroen?

Fraværet av bymessig utbygging av Fornebu i Høyrestyrte Bærum er eksempler på hva som hindrer boligbygging av omfang. Høyreleder Erna Solberg er mer opptatt av å legge skylda på den utryddingstruede hubroen.

Hubroen er verdens største ugle, med en kroppslengde på 60-75 cm, og et vingespenn på 150-180 cm. Hubrodamene kan veie så mye som 4,2 kg, mens hannene veier mellom1,8-2,8 kg. Hubroen kan minne om fanden selv, men spisse fjærører og store rødoransje øyne. Denne skapningen er sterk truet i Norge, og bestanden har gått kraftig ned. Miljøgifter har plaget hubroen siden 70-tallet, og nå er det særlig kraftledningene som tar livet av den.

Bestandsestimatet fra 2008 sier at det finnes mellom 408 og 658 hekkende par hubro i Norge. Det er enighet om at dette er et optimistisk anslag. Uansett, ca 500 par hubro kan neppe true boligbygging i pressområdene i Norge.

Artsdatabanken skriver i sitt faktaark om huboroen: ”I Norge finner vi i dag helst hubroen i det nakne eller lite bevokste kystlandskapet. Ellers i landet ser det ut som den foretrekker bratte bergskrenter, gjerne i elvejuv. Den kan også bosette seg i temmelige små nuter i et ellers flatt skoglandskap. Fra utlandet er det kjent at den ofte hekker i steinbrudd og at den også kan hekke inne i byer.”

I Norge finnes det knapt hubro i pressområdene, og Miljøverndepartementet har ikke klart å finne en eneste sak som omhandler konflikt mellom boligbygging og hubro i sine arkiver. I Tyskland hvor hubrobestanden har tatt seg kraftig opp etter at kraftledningene ble gravd ned eller sikret, vet jeg at det hekker et hubropar i Hamburg.

Hvis vi utrydder verdens største ugle fra norsk natur, kan vi med overveiende sannsynlighet slå fast at det ikke medføre økt boligbygging. . Det vil bare gjøre norsk natur fattigere.

Byomforming er det viktigste grepet for å få bygget boliger i gode bomiljø. Bildet er fra Grünerløkka som har ca 50 000 innbyggere og ikke er redd for å ta imot fler.

Byomforming

Byutvikling handler i stor grad om å ta i bruk grå arealer som gamle industriområder, udefinerte parkeringsplasser, lager og skur til boligområder. Dette har dobbelt gevinst. Lite attraktive områder som bare gjør oss deprimert og som tiltrekker seg kriminalitet omformes til gode boligområder. Den utviklingen har jeg sett i nabolaget på Grünerløkka gjennom mine 21 år som Grünerløkkaboer. Det har utvilsomt blitt bedre, ikke verre, å bo på Grünerløkka de siste 14 årene, selv om jeg må deler lykken med flere! Det er byomforming som nå skjer på Sørenga i Bjørvika, som har skjedd på Tjuvholmen og som burde ha skjedd på Fornebu.

Oslo og Akershus skal planlegge for en kraftig befolkningsvekst, men det er mulig å skape en miljøvennlig utvikling med boliger nær kollektivknutepunktene. 400 000 boliger sier utredningene at det er plass til på eksisterende arealer. Fornebu er et eksempel på et område som må utvikles som by ikke land. Jeg er enig med Håkon Haugli (AP) om at hvis ikke lokale krefter tar grep så må staten ta et større ansvar for Fornebu http://e24.no/kommentarer/spaltister/fornebu-der-alt-har-gaatt-galt/20260400.

Fornebu er et strategisk viktig område og staten bør rasle med trussel om statlig plan for at FornebuLANDET blir FornebuBYEN for framtida.

– FornebuLANDET bør bli FornebuBYEN.

Politisk boligbygging

I København har Socialdemokratene alltid sørget for at andelen små leiligheter i København sentrum har vært høy ved alle nybygg. Onde tunger sier at dette gjør de for å sørge for rødt flertall i byen, siden for mange store leiligheter betyr flere konservative velgere. Det Bærum Høyre gjør på Fornbu har nok motsatt politisk fortegn. Bymessig struktur og små leiligheter kan medføre at folk med helt utypiske politiske holdninger for Bærum etablerer seg.  Og hvem vet hva det kan føre med seg…

Reklamer

3 thoughts on “Hubro og Høyre på FornebuLANDET

 1. Det hadde ikke vært noe problem med 5500 nye leiligheter i bydel Grünerløkka hvis kommunen hadde fulgt opp med utbygging av for eksempel idrettsanlegg. I disse dager kan vi feire 10 års jubileum for planleggingen av idrettshall på Dælenenga. Det fantstiske idrettsanlegget som er planlagt på Hasle i Polets gamle lokaler står i fare for å glippe.

  På Fornebu bygde de i alle fall idrettshallen først!

 2. Dette er/bør bli tiårets lokalpolitiske debatt. Med den befolkningsveksten og urbabiseringstakten vi nå ser, må vi bygge langt flere boliger i Oslo. Stadig flere bor av ulike grunner alene. Single med jobb i byen har ikke bolig i Skedsmo, Røyken eller Askim øverst på ønskelista. Det må være bynært.
  Da blir det umulig å både skjerme marka og gjenværende frukthager og landbruk innenfor kommunegrensene til de mest sentrale kommunene. Senterpartiet vil flytte markagrensa og verne det bynære landbruket. Høyre vil ikke utfordre velgerne sine ved å presse fram fortetning på vestkantet.
  Selv om det ikke står noe om Oslomarka i Bibelen, er det strategisk uklokt å åpne oppn for justeringer i markagrensa nå. Arealutnyttelsen i byen og forstadkommunene er fortsatt svært uøkonomisk, og vi må tenke effektive kollektivløsninger og fellesfunksjoner. Vi som vil ha en vettig boligpolitikk og rimeligere boliger til ungdom og single-husholdninger, bør vel unngå sedlene til SP og H neste høst??

 3. Nå er vel utbyggingstempoet på Fornebu litt mer komplekst enn bare «bevaring av kommunens egenart… bl.a. kollektivutbyggingen som er det største hinderet for at du får ønsket ditt om flere boliger bygd. Utbyggerne bygger ikke ut raskere pga. av at det ikke skjer noe på det feltet og det er vel opp til politikerne å legge tilrette mer for at det kan skje – så kommer boligene etterhvert.

  Barcodebygninger som sperrer for sikt for alle lavere bygninger får Bjørvika stå for. Fornebu er en halvøy – hadde man bygd høyhus der ute ville det dominert hele indre oslofjord. . Jeg tør påstå at det ville redusert boverdien betraktelig, sannsynligvis for flere enn Fornebubeboerne lokalt. Grensen på bolighøyden er idag satt til 5 etasjers bygninger om jeg ikke husker feil (bortsett fra ett kommende hotellbygg som skal være ett monumentalbygg).

  Videre ville ett høyere beboerantall enn det det er lagt opp til idag (mellom 15-20000 beboere) skapt trafikkaos med ringvirkninger langt utover Fornebu. Allerede idag er kapasiteten sprengt og det er bare arbeiderne som jobber på Telenor, Aker,ITFornebu osv osv. Her vil det ikke hjelpe med kollektivtilbud alene – motorveien må også rustes opp for å håndtere dette.

  Som du vet ligger det masse naturreservater og andre vernede områder på Fornebu og området er ett av de mest artsrike i landet og har viktig funksjon for fugl under trekket som beite og rasteområde. Arealene der ute er presset nok som det er om man ikke skal legge til rette for enda mer reduksjon av verneverdiene her. Man snakker her om mer enn en truet – art men flere titalls rødlistede arter…

  Så før man snakker om mer høyhus og lignende kan man heller begynne å bygge den bebyggelsen som allerede er vedtatt – eller ihvertfall sørge for at alle de omkringliggende årsakene som kollektivt og trafikk løses.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s