Dagens miljøseier: Elbil-landet

I løpet av de siste 6 årene har Norge blitt det ledende elbillandet i verden, og klimautslippene fra bilparken er redusert med 30 prosent. Det er jeg stolt av. I klimaforliket fra 2008 ble det satt modige klimamål for bilparken. I forliket heter det: ”Flertallet er enig om at det skal være et mål at … Les videre

Dagens miljøseier: Villrein i særklasse

I Sør-Norge forvalter vi siste rest av den europeiske villreinbestanden. Det er et stykke natur- og kulturhistorie vi har plikt til å verne om og bringe videre til våre etterkommere. Heldigvis har vi opprettet to villreinsentre i verdensklasse. Er du så heldig å oppleve en stor flokk villrein på Hardangervidda bevege seg fra vinterbeite til … Les videre

Dagens miljøseier: Vefsna vernet og gyrobehandlet

Vefsna skal få renne fri og frisk bestandig. Stortinget har gitt henne varig vern, og mange, mange millioner kroner er brukt på å gjøre vassdraget og laksen sykdomsfri.  Vefsna kilder finnes i Børgefjell nasjonalpark og fra Unkervatnet som har sitt hovedtilløp fra Sverige. Dermed renner Vefsnavassdraget Norge på tvers, fra svenskegrensa til Mosjøen der vassdraget … Les videre

Dagens miljøseier: Utvalgt slåttemark!

Det yrer av liv, og kryr av plante- og dyrearter i ei slåttemark, men slåttemark er en truet naturtype. Heldigvis er den utvalgt og har fått evig bruk. Jeg er 43 år og husker barndommens blomsterenger hvor vi plukket de største og vakreste blomsterbukettene før enga ble slått, og hesja satt opp. Allerede i min … Les videre

Dagens miljøseier: Ytre Hvaler nasjonalpark

09.09.09 ble Ytre Hvaler nasjonalpark åpnet av to kongehus. Såpass kan man forvente seg når man feirer gjennomslag for vern i havet. Det var kronprins Haakon Magnus som formelt åpnet Ytre Hvaler nasjonalpark for fire år siden. HM Kong Carl XVI Gustav hadde tidligere på dagen åpnet Kosterhavet nasjonalpark i Sverige som grenser inn til … Les videre

Dagens miljøseier: Jernbaneinvesteringene

Visste du at jernbaneinvesteringene sin andel av statsbudsjettet i Norge har blitt tredoblet siden 2005?  Økningene i jernbaneinvesteringer i Norge har vært formidable. Det er resultat av en beinhard prioritering og kamp om kronene. Fra 2001 til 2005 var jeg medlem av Stortingets samferdselskomite. Det var på den tiden H, KrF og V styrte samferdselspolitikken … Les videre

Dagens miljøseier: Rød skogfrue må reddes!

Den vakreste frua i skogen er rød og trenger hjelp. Heldigvis er hun prioritert og leveområdene hennes er beskyttet.  Rød skogfrue er Norges største orkide. Dessverre er rød skogfrue truet av utryddelse. På Norsk Rødliste 2010 er hun vurdert til å være sterkt truet, heldigvis var det en liten framgang fra 2006 da den vakre … Les videre

Dagens miljøseier: Framsenteret

Ingen steder merkes klimaendringene så raskt som i Arktis. Derfor har vi etablert Framsenteret i Tromsø. Den globale oppvarmingen fordeler seg ikke jevnt utover jordkloden. Raskest går oppvarmingen i Arktis, og det rammer dyr og mennesker som trives med is og kulde. Temperaturen på jorda vil komme til å øke. Målsetningen er at gjennomsnittstemperaturen på … Les videre

Dagens miljøseier: Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven ga naturen i Norge rettssikkerhet, og er en av verdens beste lover for bærekraftig bruk og vern av natur. Trenger naturen rettsikkerhet? Ja. Det står alltid en interesse bak nedbygging av natur, naturen har ingen egen stemme. Derfor må lovverket sikre at noen snakker på vegne av naturen. Det gjør naturmangfoldloven. Nedbygging av natur … Les videre

Dagens miljøseier: Rovdata

En ting er de fleste tilhengere og motstandere av rovvilt enige om: Rovdata gjør en god og viktig jobb. Det er en seier i seg selv. Har du sett i bjørnebæsj i det siste? I så fall håper Rovdata at du tar bæsjen med i en pose og leverer den til nærmeste representant for Statens … Les videre

Dagens miljøseier: Mørebankene

Alle vet at oljeselskapene ikke får bore etter olje der Lofottorsken gyter, men visste du at silda utenfor Mørekysten er like heldig? Norsk vårgytende sild er verdens største sildebestand. Det er denne bestanden som gjennom historien har berget nordmenn fra sult, og som på 60-tallet var nær ved å kollapse av overfiske. En forsiktig og … Les videre

Dagens miljøseier: Breheimen nasjonalpark

Tre partiledere og en kjempestolt miljø- og utviklingsminister åpnet for fire år siden Breheimen nasjonalpark.  Breheimen var den sjuende nasjonalparken som ble opprettet etter at de rødgrønne vant valget i 2005. I Breheimen finner du både noen av de mest nedbørsrike og de mest nedbørsfattige områda i landet. Verneområdet er rett og slett stort nok … Les videre

Dagens miljøseier: Fjellreven

Fjellreven var i ferd med å forsvinne helt fra norsk natur. En iherdig redningsinnsats ser ut til å klare å redde den lille pelskledde sjarmøren. Da de rødgrønne vant valget i 2005 og Soria Moria-erklæringen var ferdigforhandlet var regjeringspartiene enige om å stanse tapet av norsk naturmangfold innen 2010. En art hastet det særlig med … Les videre

Dagens miljøseier: Redd regnskogen!

Da finansminister Kristin Halvorsen under klimakonferansen i Bali i 2007 fortalte at Norge ville bruke 3 mrd kroner i året på å redde regnskog, trodde delegatene at det minst var en null for mye i manuset hennes! Regjeringens regnskogprosjekt var ikke en kommafeil. Det var politisk vilje til å ta et krafttak for klimaet og … Les videre

Dagens miljøseier: Trillemarka

Norges største skogreservat heter Trillemarka og ligger i Buskerud. Da regjeringen bestemte at område skulle vernes i januar 2008 var det en seier for naturen, og ikke minst de 129 artene som lever der og er truet av utryddelse. Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er 146 km2 stort og ligger midt i Buskerud på grensen mellom Sigdal og … Les videre

Dagens miljøseier: Markaloven

I over 70 år har folk i Oslo og omegn arbeidet for å sikre Oslomarka som friluftsområde. Våren 2009 ble arbeidet kronet med seier. Da Stortinget vedtok markaloven ble et område på 1700 km2 rundt hovedstaden sikret for våre etterkommere som et friluftsområde i særklasse. 1,2 millioner mennesker har Marka som sitt nærmeste turområde. 19 … Les videre